National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14933509      在线人数 : 68
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  專利 [40/42]
  期刊論文 [1843/1915]
  考古題 [19/19]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:2(28.57%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:2(100.00%)
  下载大于100次:2(100.00%)
  全文下载总次数:1914(0.24%)

  最后更新时间: 2020-09-20 21:57


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-14 / 14. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chao KJ [1/1]
  Cheng CH [0/1]
  Hwang, T. L. [0/1]
  Kalwei M [1/1]
  Liu, C. S [0/2]
  Liu, S. C. [0/1]
  Naccache C [1/1]
  Rayabarapu DK, Cheng CH [0/1]
  Schuth F [1/1]
  Thompson, J. C. [0/1]
  Vishnetskaya M [1/1]
  Wang CC [0/1]
  Wustefeld H [1/1]
  Yang C [1/1]
  显示项目1-14 / 14. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈