National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 13677164      在线人数 : 20
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  第58期-機械工程 [13/13]
  第59期-生命科學 [11/11]
  第60期-材料科學 [11/11]
  第61期-性別研究 [11/11]
  第62期-半導體元件 [12/12]
  第63期 [13/13]
  第64期 [21/21]
  第65期 [20/20]
  第66期 [19/19]
  第67期 [21/21]
  第68-69期 [26/26]
  第53期-生命教育 [17/17]
  第54期-科技管理 [14/14]
  第55期-能源 [12/12]
  第56期-資訊社會 [12/12]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:12(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:12(100.00%)
  下载大于100次:12(100.00%)
  全文下载总次数:4842(3.22%)

  最后更新时间: 2019-10-23 07:27


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 32. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chwen-huey Yu [2/2]
  Hsiao-chin Hsieh [1/1]
  Po-jen Lai [1/1]
  Ren-jie Liu [1/1]
  Shu-lai Chou [1/1]
  Shu-mei Lo [1/1]
  Shu-shyan Chang [2/2]
  Su-hsuan Hung [1/1]
  Tsai-ling Liu [1/1]
  Tun-yuan Chang [1/1]
  Ya-nuan Chiou [1/1]
  Yi-jun Liu [2/2]
  Ying-Ling Wang [1/1]
  Zi-chen Chen [1/1]
  余純惠 [2/2]
  劉仁傑 [1/1]
  劉怡君 [2/2]
  劉采靈 [1/1]
  周澍來 [1/1]
  張敦媛 [1/1]
  張淑嫺 [2/2]
  林群皓 [1/1]
  洪素萱 [1/1]
  王鶯玲 [1/1]
  羅淑美 [1/1]
  显示项目1-25 / 32. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈