National Tsing Hua University Institutional Repository:
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 14147726      在线人数 : 28
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  第57期-物理 [12/12]
  第58期-機械工程 [13/13]
  第59期-生命科學 [11/11]
  第60期-材料科學 [11/11]
  第61期-性別研究 [11/11]
  第62期-半導體元件 [12/12]
  第64期 [21/21]
  第65期 [20/20]
  第66期 [19/19]
  第67期 [21/21]
  第68-69期 [26/26]
  第53期-生命教育 [17/17]
  第54期-科技管理 [14/14]
  第55期-能源 [12/12]
  第56期-資訊社會 [12/12]

  类别统计

  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:13(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:13(100.00%)
  下载大于100次:13(100.00%)
  全文下载总次数:6370(4.12%)

  最后更新时间: 2020-02-23 10:17


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed

  跳至: [中文]   [数字0-9]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
  请输入前几个字:   

  显示项目1-13 / 13. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  日期题名作者
  2012-03-20 UHF RFID系統在清華圖書館的應用 王鶯玲; Ying-ling Wang
  2012-03-20 主題館藏:化學 謝惠雯; 萬立馨; Hui-wen Hsieh; Li-hsin Wan
  2012-03-20 他山之石,學習之旅—韓國圖書館參訪心得 館訊小組; Editorial Board
  2012-03-20 做事時找出最佳方法,執行時也注意「平衡」和「毅力」- 鄭建鴻副校長 的期許 呂淑媚; 黃淑香; 陳明燁; 曾淑玲; 韓文惠; 萬立馨; 王美玉; 謝惠雯; Shwu-may Leu; Shu-shiang Huang; Ming-yeh Chen; Shwu-ling Tzeng; Wen-hui Han; Li-hsin Wan; Mei-yu Wang; Hui-wen Hsieh
  2012-03-20 化學相關電子資源介紹 施孟雅; Meng-ya Shih
  2012-03-20 圖書館重點業務報告:100年8月-101年1月 館訊小組; Editorial Board
  2012-03-20 「學習資源中心」空間規劃新願景 余純惠; Chwen-huey Yu
  2012-03-20 「知書答禮.非e不可」電子書系列活動 施孟雅; 謝惠雯; Meng-ya Shih; Hui-wen Hsieh
  2012-03-20 編者的話 黃淑香; Shu-shiang Huang
  2012-03-20 讀者迴響 館訊小組; Editorial Board
  2012-03-20 閱遊清華園,讀步水木間 謝惠雯; Hui-wen Hsieh
  2012-03-20 館員們的飲食情事 余純惠; Chwen-huey Yu
  2012-03-20 館長的話 莊慧玲; Hwei-lin Chuang

  显示项目1-13 / 13. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈