National Tsing Hua University Institutional Repository:依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 54367/62174 (87%)
造访人次 : 15039547      在线人数 : 109
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTHU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子社群

  中國研究通訊 [345/345]

  社群统计


  近3年内发表的文件:0(0.00%)
  含全文笔数:345(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次:345(100.00%)
  下载大于100次:345(100.00%)
  全文下载总次数:200147(0.86%)

  最后更新时间: 2020-09-22 04:15

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 183. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Andrew J. Nathan [4/4]
  Benjamin L. Read [1/1]
  Chan, Feng-jung [1/1]
  Chang, Kuei-min [1/1]
  Chang, Yu Ning [2/2]
  Chen, Chih-jou [1/1]
  Chen, Chih-jou Jay [2/2]
  Chen, Fu-wei [1/1]
  Chen Ming-chi [1/1]
  Chiang, Chi-Chen [1/1]
  Chiang, Yu-chieh [1/1]
  Chien, Yu-fang [1/1]
  Chiou, Ming-je [2/2]
  Han, Ling [1/1]
  Hong, Honigmann [1/1]
  Hsu, Szu-chien [4/4]
  Hu Rong [1/1]
  Huang, Yu-chin [1/1]
  Hung, Yu-shan [1/1]
  Kuo, Yung-hsin [1/1]
  Lei, Ying [1/1]
  Li, Fan [1/1]
  Lin, Cheng-yi [1/1]
  Lin, Jih-wen [1/1]
  Liu, Hsiao-lu [1/1]
  显示项目1-25 / 183. (共8页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈